Geen objecten gevonden

Wijkverniewing Het Eiland; Samenwerken aan een wijk waar jong én oud zich thuis voelen

De komende jaren werken gemeente Súdwest-Fryslân, Accolade en Elkien samen met inwoners aan een wijk waar het prettig en betaalbaar wonen is, waar jong én oud zich thuis voelt. Wilt u meer weten over de wijkvernieuwing? Of bent u bewoner van het Eiland in Sneek en wilt u meedenken? Bezoek dan www.heteilandsneek.nl voor uitgebreide informatie. 

Een groene en waterrijke wijk centraal in Sneek

Het Eiland in Sneek is een van de vier wijken en ligt centraal in Sneek. Elkien heeft hier veel woningen. De wijk kenmerkt zich door zijn bijzondere ligging. Dicht bij het centrum en de nodige voorzieningen als supermarkten, een café, een basisschool en een verzorgingshuis. Het is omringd door water en slechts bereikbaar door één brug, vandaar 'Het Eiland'. Het Eiland heeft een mooie centrale uitvalsbasis binnen Sneek. Door het vele water en groen is het een goede plek om te wonen.

Woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd

De 300 woningen in het hart van de wijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. En dat horen we ook van onze bewoners. Op het gebied van duurzaamheid en energievoorziening valt er ook veel te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders fijn wonen.Tijd dus om op Het Eiland aan de slag te gaan. Het Eiland staat dan aan de vooravond van een omvangrijke wijkvernieuwing. En dat doen we niet alleen. Samen met de inwoners, gemeente Súdwest-Fryslân en Accolade gaan we de komende 10 jaar aan de slag om een toekomstbestendige wijk te realiseren.

Elkien maakt een beter woonaanbod voor haar huurders mogelijk

Dit kan zijn door bijvoorbeeld sloop met vervangende nieuwbouw, renovatie of een aansluiting op een aardgasvrij netwerk. Waar we wat gaan doen bepalen we de komende twee jaar vooral samen met inwoners en de samenwerkende partijen. We maken samen een wijkplan. In dat wijkplan nemen we de ruimte om elkaar te ontmoeten, in het groen of bij het water, op. Maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheden voor de energievoorziening. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2022.

De gemeente Súdwest-Fryslân gaat voor een duurzame en aardgasvrije wijk

Tegelijkertijd wil de Gemeente Súdwest-Fryslân dit moment aangrijpen om de wijk Het Eiland te verduurzamen en er een aardgasvrije wijk van maken. Voor 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij gemaakt zijn. Eerder heeft de gemeente een haalbaarheidsstudie laten doen. Uit de resultaten blijkt dat hier zeker mogelijkheden voor zijn. De plannen met de huurwoningen van Elkien hebben dit voornemen versneld. De 134 huurhuizen van Accolade, en natuurlijk de huizen van Elkien, gaan mee in de plannen van de gemeente om de wijk duurzaam en gasvrij te maken.

Grootschalige verbeteringsslag

Deze fysieke ingreep biedt de mogelijkheid om zowel de fysieke als sociale leefbaarheid in de wijk onder de loep te nemen.Met een grootschalige verbeteringsslag willen de gemeente Sùdwest-Fryslân, Accolade en Elkien de leefbaarheid en duurzaamheid in de woningen en in de wijk verbeteren met behoud van het sociaal en betaalbare karakter.

Deel deze pagina