Formulier gegevens aanvullen

Stap 1

Vul hieronder uw naam en contactgegevens in.

Volgende stap
Stap 2

Uw huishouden bestaat uit de mensen met wie u samenwoont. In deze verklaring staat iedereen. Dus ook medebewoners die jonger zijn dan 27.
Voor deze aanvraag maakt u de verklaring zelf. U ondertekent het, waarmee u aangeeft dat u het formulier eerlijk hebt ingevuld.

Een invulbaar voorbeeld is te vinden op:https://www.elkien.nl/toelichting-aanvullen-gegevens

Hieronder kunt u uw verklaring toevoegen.

Volgende stap
Stap 3

In deze stap voegt u de inkomens gegevens toe.

U kunt 6 documenten uploaden per persoon. Als het met 1 document gaat (bv een jaaropgave) dan is dat natuurlijk voldoende. Let er wel op dat de gegevens bij de juiste persoon geplaatst worden.

Om voor meer personen op te voeren, geeft u aan dat er meer personen van 27 of ouder bij u op het adres wonen.

Voer hieronder de inkomensgegevens van de tweede medebewoner in.

Volgende stap
Stap 4

Klik dan op 'Verzenden'(de roze knop). U ontvangt een bevestigingsmail van team Huuraanpassingen.