Gebiedsregisseur

De gebiedsregisseur is er voor u. Voor zaken als overlast is het uw aanspreekpunt. Waar nodig kan hij of zij de verbinding leggen tussen u en collega's van huurincasso of met een hulpverlenende instantie.

Maar de gebiedsregisseur is er ook om te helpen bij positieve veranderingen. Heeft u bijvoorbeeld een idee om uw buurt te verbeteren? Ook dan kunt u terecht bij de gebiedsregisseur. Meer hierover leest u bij Leefbaarheid

Kortom, de gebiedsregisseur is er voor ú. Heeft u vragen, of wilt u wat aan hem of haar kwijt, neem dan contact met ons op! 

link-target="_self" Terug naar uw aanspreek-punten