Aanvraag is verstuurd

Uw overlastmelding is succesvol verstuurd.

De melding wordt beoordeeld door onze adviseurs Bewonerszaken. Zij nemen contact met u op.

De bemiddeling van Elkien kan het volgende inhouden:

  • De veroorzaker wordt gehoord en aangesproken op wangedrag.
  • Er kan een bemiddelingsgesprek worden georganiseerd tussen melder en veroorzaker
  • Vaak is 1 gesprek voldoende. Als de overlast aanhoudt dan vragen wij u nieuwe meldingen altijd schriftelijk in te dienen.
  • Wij wijzen u erop dat wij een dossier aanmaken en dat wij conform de privacywet discreet met uw gegevens omgaan.
  • Criminele activiteiten en zorgmeldingen kunt u melden bij de politie en het gebiedsteam.