Woningruil

Het kan voorkomen dat u graag wil ruilen van woning. Dit kan in sommige gevallen. Lees hieronder hoe u dit kunt regelen:

Woningruil uitgelegd

in vier stappen

Stap

1

Iemand vinden om mee te ruilen regelt u zelf

Voor huurwoningruil zoekt u zelf een andere huurder om mee te ruilen. Wij doen dit niet voor u.

Stap

2

Lees voor u stappen onderneemt om te ruilen eerst de voorwaarden:

 • Uw nieuwe huurcontact geldt voor minstens één jaar.
 • De huurprijs van de ruilwoning wordt geharmoniseerd. Dit betekent dat de huurprijs verandert naar de huidig geldende prijs. U kunt de nieuwe huurprijs bij ons opvragen. Past dan de woning dan nog bij uw inkomen, dan kan de aanvraag gedaan worden.
 • Uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling passen bij de huurprijs van de ruilwoning. Klik hier voor meer informatie over de passendheidstoets
 • Er is een belangrijke reden om te ruilen (zwaarwegend belang)
 • Als er een woningruil is, kunt u alleen wisselen op de eerste van de maand.

Stap

3

Hier moet u rekening mee houden bij het aanvragen van een woningruil

Voor het aanvragen van woningruil moet u beiden toestemming aanvragen.

Ook moet u beiden de onderstaande gegevens meesturen van uzelf én van iedereen die met u mee verhuist (kinderen uitgezonderd).

 • Uitleg waarom de woningruil belangrijk is voor u én degene met wie u ruilt (motivatie)
 • Recente inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • Kopie laatste loon- en/of uitkeringsspecificatie
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen met de woonhistorie van minimaal de laatste vijf jaar. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente of via MijnOverheid
 • Verhuurdersverklaring(en) van minimaal de afgelopen vijf jaar
 • Toestemming van de verhuurder van de ruilpartij

Stap

4

U wilt de woningruil aanvragen?

Let u erop dat de aanvraag volledig is! Alleen dan nemen wij de aanvraag in behandeling.  Controleer uw aanvraag dus goed.

De documenten voor u op een rijtje:

 • Toestemming verhuurder(s)
 • Recente inkomensverklaring
 • Verhuurdersverklaring
 • BRP (uittreksel)
 • Loon- en uitkeringsstrook
 • Motivatie

Heeft u alles compleet, dan kunt u de aanvraag doen 

Stuur hiervoor de documenten, gezamenlijk, in een mail naar [email protected]