Melden ontevredenheid

Elkien biedt altijd de mogelijkheid ontevredenheid te melden. Een melding van ontevredenheid heeft betrekking op de volgende onderdelen:

  • Houding en gedrag van een medewerker.
  • Dienstverlening.
  • Beleid (bijvoorbeeld toewijzing van woningen of huurprijzen).

U kunt uw ontevredenheid kenbaar maken door in te loggen en het formulier in te vullen.  

De provinciale klachtencommissie

Bent u het niet eens met de uitkomst van Elkien's afhandeling van uw klacht? Dan kunt u bij de provinciale klachtencommissie terecht. Uw klacht gaat erover dat uw probleem niet naar tevredenheid is afgehandeld.

Dien uw klacht schriftelijk in bij de secretaris van de provinciale klachtencommissie.
Let nog wel goed op de voorwaarden. Voor de voorwaarden klikt u hier.

Contactgegevens provinciale klachtencommissie
Postbus 103, 8860 AC Harlingen
e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
www.vfw.nl

Het klachtencommissieregelement

Klik hier voor het regelement.