Melden ontevredenheid

Elkien biedt altijd de mogelijkheid ontevredenheid te melden. Een melding van ontevredenheid heeft betrekking op de volgende onderdelen:

  • Houding en gedrag van een medewerker.
  • Dienstverlening.
  • Beleid (bijvoorbeeld toewijzing van woningen of huurprijzen).

U kunt uw ontevredenheid kenbaar maken door in te loggen en het formulier in te vullen.