Bewonerscommissie

In een aantal (appartementen)complexen en woonvormen is een bewonerscommissie actief.De bewonerscommissie heeft meerdere functies:

  • treedt op als spreekbuis richting Elkien voor algemene zaken in het complex;
  • zorgt voor sociale samenhang in het complex;
  • organiseert activiteiten in het complex;
  • voert soms kleine (onderhouds)werkzaamheden uit.

Een bewonerscommissie krijgt, mits er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning op basis van een gemotiveerde aanvraag aan het begin van het kalenderjaar. In de stad Leeuwarden, Drachten (alleen de Eems), Sneek (De Noorderhoek) en Wytgaard wordt dit geregeld door Nieuw Elan.