Huismeester

In een aantal complexen is een huismeester actief. Neem telefonisch contact op met Elkien om te informeren of dat bij u het geval is.

Buurtconciërge

In Leeuwarden is in een aantal wijken een buurtconciërge werkzaam. 

De taken van de buurtconciërge zijn:

  • toezicht houden op gebouwen en de omgeving;
  • problemen oplossen of doorspelen naar de Adviseur Bewonerszaken (van Elkien) of de sociale wijkteams;
  • aanpakken grofvuil en zwerfvuil;
  • verrichten van kleine reparaties aan gebouwen;
  • informeren van vertrekkende huurders over het afvoeren van grof vuil.