Huurdersvereniging

In het werkgebied van Elkien zijn twee huurdersverenigingen actief.
Nieuw Elan: stad Leeuwarden, Wytgaard, Sneek (met uitzondering van Boschplein) en Drachten (alleen aan de Eems) 
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland: Alle overige woningen
 
Deze onafhankelijke bewonersorganisaties komen op voor de belangen van huurders op het gebied van wonen en zorg. Bij het tekenen van het huurcontract ontvangen de huurders een informatiemapje van de juiste huurdersvereniging en worden ze automatisch lid van de vereniging.
Deze huurdersverenigingen zijn de huurdersvertegenwoordiging in de zin van de wet. Elkien overlegt dan ook regelmatig met deze huurdersverenigingen over o.a. het huurbeleid, nieuwbouw en sloop van woningen en de jaarlijkse prijsverhogingen van huren, producten en diensten voor instemming of advies.

Voor meer informatie over de huurdersverenigingen gaat u naar:
De Bewonersraad Friesland
Nieuw Elan

Contributie

De contributie van Nieuw Elan bedraagt € 1,20 per maand en voor de Bewonersraad Friesland € 2,00 per maand (het eerste half jaar is gratis). De inning van de contributie wordt door Elkien via de huurbetaling gedaan.

Opzeggen

Het lidmaatschap van Nieuw Elan kan worden opgezegd per brief of email aan Elkien. Het lidmaatschap van
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland  kan worden opgezegd met een opzegkaartje (zit in het infomapje), per brief of email aan Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.