Leefbaarheid

Buren maken zelf hun buurt prettig om te wonen en te leven. Wij inspireren hen en zijn hun bondgenoot. Zo zetten bewoners zich samen in voor leefbaarheid in hun buurt.

De Adviseurs Bewonerszaken onderhouden nauwe contacten met dorpsbelangen, wijkpanels en bewonerscommissies. Zij denken met u mee om tot resultaatgerichte leefbaarheidsprojecten te komen voor uw wijk of buurt. Daarnaast beoordelen zij de initiatieven die bij Elkien binnenkomen.

Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw buurt te versterken? Stuur dan onderstaand formulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze Adviseurs Bewonerszaken. Zij helpen u graag op weg met praktische handleidingen.