Wijkvernieuwing

In wijken waar Elkien verouderd bezit heeft kan door wijkvernieuwing een verjonging van dit bezit plaatsvinden. De betrokken huurders worden vroegtijdig geïnformeerd via bewonersbijeenkomsten en nieuwsbrieven. Ook direct omwonenden worden door Elkien op de hoogte gebracht.