Zorgsteunpunten

In meerdere plaatsen hebben zorgpartijen een zorgsteunpunt in de buurt ingericht. Dit houdt in dat  (thuis)zorg dicht bij u in de buurt aanwezig is. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de lokale zorgaanbieders.