Betalingsproblemen

In het huurcontract staat dat u de huur op de eerste van de maand per vooruitbetaling moet betalen. Het kan voorkomen dat u niet meer in staat bent de huur te betalen. Zo kunt u bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt raken. Van een huurachterstand is sprake als de huur niet op tijd, dus niet op de eerste van de maand op onze rekening is bijgeschreven.
U kunt uw rekeningoverzicht inzien door in te loggen.

Betalingsregeling

Als u problemen heeft met de huurbetaling is het belangrijk dat u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengt. In sommige gevallen is er een betalingsregeling mogelijk. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden:

  • U kunt geen regeling aanvragen als u het afgelopen jaar een regeling hebt gehad;
  • U kunt een regeling aanvragen voor maximaal 1 maandhuur en 1 overige factuur;
  • U moet minimaal 1 jaar huurder van Elkien zijn;
  • U kunt een regeling afspreken voor maximaal 6 betalingstermijnen;

Op dit moment is het niet mogelijk om online een betalingsregeling te treffen. Neemt u contact op met Elkien via telefoonnummer 0513 635 735.

Schuldhulpverlening

Er zijn verschillende organisaties die adviseren of persoonlijke hulp verlenen bij schulden en betalingsproblemen. Bijvoorbeeld een kredietbank, de sociale wijk- of gebiedsteams of de sociale dienst in uw gemeente.

Interessante links:
Kredietbank Nederland
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Huurtoeslag