Huur opzeggen

Hier kunt u uw huur opzeggen. Voor huuropzegging geldt een aantal voorwaarden:

  • De opzegtermijn is minimaal één maand. De huur mag op elke werkdag van de maand eindigen. 
  • Opzeggen mag niet langer dan drie maanden van tevoren. 
  • Bij overlijden moet u een kopie van de overlijdensakte inleveren.
  • U bent verplicht uw nieuwe adres op te geven.

Als er twee personen op de huurovereenkomst staan en één van hen verlaat de woning, moet deze persoon zijn deel van de huurovereenkomst schriftelijk opzeggen.

Oplevering van uw woning
Nadat wij uw opzegging hebben ontvangen, krijgt u binnen een week een schriftelijke bevestiging. Bij bepaalde woningen wordt een afspraak voor een (voor)opname gepland; een medewerker van Elkien komt dan bij u langs. De medewerker gaat samen met u door de woning en bespreekt met u hoe u de woning moet achterlaten. 

In de bevestiging staat altijd een eindopname en sleutelinname gepland op datum en tijd. De Technisch Adviseur controleert of de gemaakte afspraken door u zijn nagekomen. Wanneer dit niet is gebeurd, voert Elkien de werkzaamheden uit. Kosten daaruit voortvloeiend zijn voor uw eigen rekening.