Huurtoeslag

Als u een laag inkomen heeft en in een huurhuis woont, komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurlasten. De toeslag wordt verstrekt door de Belastingdienst.
Voor alle vragen over het aanvragen en wijzigen van uw huurtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst op nummer 0800-0543 of kijken op www.toeslagen.nl.

Subsidiabele huurprijs

Bij het aanvragen van huurtoeslag vraagt de Belastingdienst naar uw huurprijs. Dit is niet het bedrag dat u maandelijks aan Elkien betaalt. U ontvangt alleen huurtoeslag over de:

  • Kale huurprijs
  • Schoonmaken algemene ruimten; tot een maximum van € 12,00 per maand
  • Electriciteit algemene ruimten; tot een maximum van € 12,00 per maand
  • Huismeester; tot een maximum van € 12,00 per maand
  • Kosten voor dienst- en recreatieruimten; tot een maximum van € 12,00 per maand

Op uw huurspecificatie kunt u bekijken en berekenen wat uw subsidiabele huurprijs is. Print uw huurspecificatie of vraag deze telefonisch aan.

Uitbetaling huurtoeslag

Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingsdienst de huurtoeslag niet meer aan Elkien uit. Door een nieuwe wetgeving moet de Belastingdienst voortaan de uitbetalingen doen op één rekeningnummer dat op naam van de huurder staat. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. U kunt informeren of uw rekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst via het gratis nummer 0800 05 43.