Inwoning aanvragen

Voor inwoning bij een huurder van Elkien is toestemming nodig van ons, zoals vermeld in de Algemene Huurvoorwaarden artikel 9.5.

Aanvraag inwoning:

U dient dit schriftelijk aan te vragen, dit kan zowel digitaal via de knop hieronder of u kunt het formulier in de rechterkolom uitprinten. Voor het aanvragen van inwoning moet u de onderstaande documentatie meesturen. Zonder deze documenten kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

  • Verhuurdersverklaringen van de verhuurder, als u de afgelopen 5 jaar een woning/kamer heeft gehuurd.