Medehuurder/bewoner

Elkien kent hoofdhuurders, medehuurders en medebewoners. 

Hoofdhuurder
Dit is de persoon die bij aanvang van de inschrijving als eerste is opgegeven. U staat als eerste of als enige vermeld op de huurovereenkomst.

Medehuurder

  • U hebt bij aanvang van uw inschrijving als woningzoekende een partner bijgeschreven en beide de huurovereenkomst ondertekend;
  • Men is van rechtswege medehuurder in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap.  

Als u een partner heeft of krijgt en inwoning is akkoord dan kunt u samen met deze persoon na twee jaar het medehuurderschap aanvragen.

Medebewoner
Heeft u geen geregistreerd partnerschap of bent u niet getrouwd, dan is er sprake van een medebewoner. U hebt niet beide de huurovereenkomst ondertekend.

Als u bij een huurder wilt inwonen of als iemand bij u als huurder wil inwonen, moet de huurder hiervoor toestemming aan Elkien vragen. Dit staat vermeld in de Algemene Huurvoorwaarden artikel 9.5.