Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale (netto) huur van een woning komen zoals kosten voor elektriciteit algemene ruimten (lift, verlichting galerij of trappenhuis, etc.) schoonmaak algemene ruimten, tuinonderhoud of huismeester. In uw huurcontract staat omschreven om welke servicekosten het in uw geval gaat.

Verrekenbare servicekosten

Verrekenbare servicekosten zijn de servicekosten waarvoor u maandelijks een voorschot betaalt. Ieder jaar voor 1 juli, stuurt Elkien de afrekening van de servicekosten. Wanneer uit de servicekostenafrekening blijkt dat de voorschotten die u betaalt te hoog of te laag zijn, stellen we dit bedrag bij.

 Elkien kent vijf verrekenbare servicekosten

  • Elektriciteitsverbruik algemene ruimtes zoals liftgebruik, verlichting entree, trappenhuis en galerijen.
  • Waterverbruik privé in de eigen woning als er geen individuele meter in uw flatwoning aanwezig is.
  • Onderhoud algemeen groen en tuinonderhoud.
  • Schoonmaken algemene ruimten zoals liften en toegangsruimten.
  • Kosten huismeester.

Niet verrekenbare servicekosten

Niet verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor Elkien een vast bedrag in rekening brengt. Deze kosten worden jaarlijks aangepast.  

 Elkien kent vijf niet verrekenbare servicekosten:

  • Fonds Serviceonderhoud;
  • Fonds Glasbreuk;
  • Fonds Rioolverstoppingen;
  • 24 uurs-service lift;
  • 24 uurs-service cv.

In deze fondsen zit het onderhoud dat volgens de wet (Besluit kleine herstellingen) voor rekening van de huurder komt.