Met spoed een woning nodig?

Elkien verleent alleen urgentie als uitzondering. Urgentie betekent dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden. Iemand anders die aan de beurt is voor een huurwoning, moet voor u een stapje terug doen. Daarom verleent Elkien alleen urgentie als uw situatie aan een aantal strikte voorwaarden voldoet. U bevindt zich dan ook in een uitzonderlijk, acute (nood)situatie zoals beschreven in de brochure Urgentie.

 

Een aanvraag voor urgentie kan alleen via een aantal hulpverlenende instanties worden ingediend.