Woningruil

Voor woningruil moet u samen met de ruilpartner schriftelijk een aanvraag indienen. Nadat een volledige aanvraag ingediend is nemen wij deze in behandeling. U krijgt binnen 10 werkdagen na ontvangst bericht.

Voorwaarden indienen aanvraag woningruil:

 • Dien de aanvraag schriftelijk in. Ook de ruilpartners moeten aangeven wat het belang is van de woningruil.
 • De ruilpartners moeten onderstaande gegevens inleveren:

  • Een kopie identiteitsbewijs zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
  • Kopie laatste loon- en/of uitkeringsstrookje;
  • Een kopie inkomensverklaring afkomstig van de Belastingdienst. Dit kunnen zijn: inkomensverklaring IB-60, definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting, definitieve aanslag van de zorg- of huurtoeslag waarop uw inkomen staat vermeld;
  • Een verhuurdersverklaring (van minimaal de laatste 5 jaar) ingevuld door de huidige en/of vorige verhuurder;
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met het adresoverzicht van de afgelopen 5 jaar.

 • Let op: het bovenstaande geldt ook voor mensen die meeverhuizen!

Let op: Een nieuwe huurovereenkomst geldt minimaal voor een periode van 1 jaar en met een nieuwe huurprijs. Ook bij woningruil wijst Elkien haar sociale huurwoningen toe volgens de nieuwe regels van de passendheidstoets en de toewijzingsnorm van de nieuwe Woningwet