Zelf Aan te brengen Veranderingen (ZAV)

Voor kleine veranderingen in uw woning, die aan het einde van de huurperiode zonder hoge kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, hoeft u geen toestemming te vragen. Voor ingrijpende veranderingen in, bijvoorbeeld wegbreken van wanden, en veranderingen aan de buitenzijde, bijvoorbeeld het plaatsen van een erfafscheiding of veranda of aanbrengen zonwering, heeft u vooraf schriftelijke toestemming van Elkien nodig. Elkien kan voorwaarden hanteren voor materiaalgebruik en kleurstelling.

Voor ingrijpende aanpassingen kunt u het ZAV-formulier hiernaast downloaden. Elkien stelt voorwaarden aan de Zelf Aangebrachte Veranderingen, zoals: 

  • De kwaliteit en de uitvoering van de te gebruiken materialen;
  • Het voorkomen van schade aan de constructie van de woning of het gebouw;
  • Het voldoen aan (bouwtechnische) voorschriften van de gemeente en mag  toekomstig onderhoud, door of in opdracht van Elkien, niet belemmeren;
  • Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de te realiseren verandering. Informeer hiervoor bij uw gemeente of op www.omgevingsloket.nl

Zo nodig komt een technisch adviseur van Elkien langs om uw aanvraag te beoordelen voordat u toestemming krijgt om de aanpassing uit te voeren.

Advies: Koop geen materialen voordat u van Elkien de schiftelijke toestemming heeft ontvangen.