Geen objecten gevonden

Half september 2022 zijn we gestart met onderhoudswerkzaamheden in de wijk Noorderhoek in Sneek. Het gaat om veel woningen. Maar liefst 338! Het hele project zal daarom zeker 3 jaar duren. Op deze pagina vertellen we met plezier wat we aan het doen zijn.

Geen woning hetzelfde

De woningen worden zowel binnen als buiten flink aangepakt. Tijdens de inspecties bleek dat de woningen in de Noorderhoek er aan de buitenkant allemaal ongeveer hetzelfde uitzien, maar dat van binnen geen huis gelijk is. De werkzaamheden kunnen daarom ook van huis tot huis verschillen.

Het meterkastgesprek

Voordat we echt aan de slag gaan in een woning voeren we zogenaamde meterkastgesprekken. Deze gesprekken voeren we natuurlijk niet echt in de meterkast. Een bewonersconsulent komt langs en neemt alle werkzaamheden door met de bewoners. Wat er besproken wordt, leggen we vast op een lijst die we daarna in de meterkast hangen. Zo weten alle vaklieden precies wat ze moeten doen.


Bewonersconsulent Wiep in gesprek met meneer en mevrouw de Boer uit de wijk

Bouwpartners

De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze ketenpartners. Dit zijn vaste partners van Elkien. Om snelheid te maken gaan er twee partners aan de slag in Noorderhoek: Van Wijnen en Jorritsma Bouw.

Op de foto staan de bewonersconsulenten van Van Wijnen en Jorritsma Bouw. Voor, tijdens en na de werkzaamheden houden zij contact met u.

Met plezier stellen wij voor

Dit zijn de bewonersconsulenten van Jorritsma Bouw en van Van Wijnen en de projectleider sociaal van Elkien. Voor, tijdens en na de werkzaamheden houden zij contact met de bewoners.


Van links naar rechts

Wiep Bijlsma | Jorritsma Bouw | 06 - 13 91 07 61
Sandra Klumper | Jorritsma Bouw | 06 - 17 80 70 81
Hinke de Jong | Elkien | 06 - 11 23 51 35
Cobie de Roos | Van Wijnen | 06 - 43 89 69 34

Wanneer gaan we waar aan de slag?

Het project in de wijk is groot. We kunnen daarom niet overal tegelijk starten. Daarom is de wijk opgedeeld in 3 stukken. We noemen dit fases.


De afbeelding wordt groter door er op te klikken

Roze: Fase 1 werkzaamheden binnen | eind september 2022 | 110 woningen | Van Wijnen
Groen: Fase 2 werkzaamheden binnen en buiten | vanaf november 2022 | 90 woningen | Jorritsma Bouw
Blauw: Fase 3 werkzaamheden binnen en buiten | najaar 2023 | 110 woningen | Jorritsma Bouw
Roze: Fase 4 werkzaamheden buiten | najaar 2023 | 138 woningen | Jorritsma Bouw

Beschermde dieren

We hebben te maken met beschermde dieren in deze wijk. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Daarom moeten wij ons houden aan de Flora & Faunawet. Deze wet beschermt deze dieren. Er zijn strenge regels aan verbonden. In de planning van de werkzaamheden houden we rekening met bijvoorbeeld het broedseizoen. De werkzaamheden binnen- en buiten van fase 1 zijn daarom niet gelijktijdig zoals bij fase 2 en 3. Daarom is er ook nog een fase 4.

Informatiebijeenkomst

Voor de bewoners van de woningen in verschillende fasen zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Die waren in wijkcentrum De Schuttersheuvel aan de Harmen Sytstrastraat in Sneek. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de plannen gedeeld en er was volop gelegenheid om vragen te stellen.

Akkoordverklaring

Iedereen in de wijk ontving een akkoordverklaring. Zodra 70% van de bewoners akkoord ging, startten we met de werkzaamheden.

Wat doen we?

Zoals gezegd is geen woning in de Noorderhoek hetzelfde. De werkzaamheden kunnen dus per woning verschillen. Hieronder staat globaal beschreven wat we gaan doen. In 2021 ontvingen alle bewoners van de Noorderhoek een enquĂȘte. Deze is door maar liefst 257 bewoners ingevuld. Dit leverde veel informatie op. Het gaf ons inzicht in de problemen. Het vaakst genoemd werden: vocht, tocht, slechte isolatie, een verouderde keuken en schimmel. Bij het maken van de plannen hebben we hier goed naar gekeken en naar oplossingen gezocht. We voeren daarom een flink pakket aan onderhoudswerkzaamheden uit.

Buiten

- Vervangen dakpannen
- Aanbrengen dakisolatie (van buitenaf)
- Aanbrengen gevelisolatie
- Enkel glas vervangen door HR++ glas
- Aanbrengen zonnepanelen
En indien nodig
- Schilderwerk
- Herstel van voeg- en metselwerk
- Herstel van bestrating en achterpaden

Binnen

- Aanbrengen mechanische ventilatie
En indien nodig
- Aanpassen meterkast naar de huidige norm
- Aansluiting voor elektrisch koken
- Vernieuwen keuken
- Vernieuwen douche
- Vernieuwen toilet
- Saneren asbest
- Aanbrengen rookmelders
- Vervangen CV-ketel

Wilt u meer informatie? In de bewonersbrochure die u rechts op de pagina kunt vinden, staat heel uitgebreid beschreven wat de werkzaamheden inhouden.

Zonnepanelen

Iedere woning krijgt 6 zonnepanelen. Deze panelen zetten licht om in stroom. Voor het opwekken hiervan hebben de panelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag leveren ze energie op. Om de opgewekte stroom te kunnen gebruiken is een omvormer nodig. Deze hangen we op de zolder of in de berging. Daarnaast komt er een extra groep in de meterkast.

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Voor al uw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Elkien. Hinke de Jong en Jelle Talsma staan voor u klaar. Hinke is projectleider sociaal en Jelle projectleider kwaliteit. Hinke is het gezicht van Elkien in de wijk. Ze is van maandag t/m donderdag te bereiken op
06 - 11 23 51 35. Of stuur een e-mial naar: [email protected]

Modelwoning

In de Suffridusstraat 146 is een modelwoning ingericht. Hier kunt u zien wat de werkzaamheden inhouden. Krijgt u een nieuwe keuken? Dan kunt u hier bijvoorbeeld zien uit welke kleuren, aanrechtbladen en grepen u kunt kiezen. Dit is ook de plek waar de bewonersconsulenten van Van Wijnen en Jorritsma Bouw hun inloopspreekuren houden.

Klankbordgroep

We hebben een klankbordgroep in de wijk die bestaat uit huurders: Marcella, Riemkje, Rita en Coby. Zij vertegenwoordigen de belangen van de bewoners. Omdat zij horen en zien wat er speelt, zijn ze een belangrijke gesprekspartner voor Elkien en huurdersplatform Nieuw Elan. De klankbordgroep wordt betrokken bij de plannen en bekijkt of we de goede dingen doen. Wat kan er beter? Wat leeft er in de wijk en onder de bewoners?

Contact met de klankbordgroep
U kunt telefonisch contact opnemen met de leden van de klankbordgroep:
Marcella Postema | 06 - 14 86 06 01
Riemkje Kloosterman | 06 - 57 11 27 50
­Rita Wijnja | 06 - 53 55 23 68
Coby van der Woude | 06 - 41 61 53 63
Of stuur een e-mail naar: [email protected]

Deel deze pagina