Noorderhoek Sneek

Aan het werk in Noorderhoek!

Er ligt een grote opdracht voor Elkien in Noorderhoek in Sneek. Daarom starten we met onderhoudswerkzaamheden. En dat is hard nodig. Veel bewoners hebben al langere tijd klachten over hun woning. Dit vinden wij heel vervelend. Op deze pagina delen we wat we tot nu toe gedaan hebben, waar we nu staan en wat we gaan doen. Aan het werk in Noorderhoek dus!

Van start in het Spitaal en de Suffridusstraat

In de wijk staan in totaal 338 woningen van Elkien die allemaal onderhoud nodig hebben. We kunnen natuurlijk niet op alle plekken tegelijk beginnen. We maken een plan en voeren dit stap voor stap uit. Eind november 2021 zijn we gestart met de inspectie van de eerste 110 woningen in het Spitaal en de Suffridusstraat. Van Wijnen voert deze inspecties voor ons uit. Ondertussen werken we hard aan het totale plan zodat ook de rest van de bewoners straks weet wanneer hun woning aan de beurt is.


Klik op de afbeeling om te zien waar we beginnen en eindigen met de eerste 110 inspecties.

Van Wijnen

De inspecties en de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door ketenpartner Van Wijnen uit Gorredijk. Een ketenpartner is een vaste partner die in nauwe samenwerking met Elkien met vaste onderaannemers werkt. Het contactpersoon van Van Wijnen is bewonersconsulent Anouk Reitsma. Zij komt tijdens de inspecties samen met haar collega Cobie de Roos langs.

Wanneer zijn de andere woningen aan de beurt?

Omdat het om zo veel woningen gaat, duren de werkzaamheden lang. De uitvoering kan in totaal wel 3 jaar duren. De planning is ook afhankelijk van het scenario dat Elkien kiest. Zodra we weten wanneer de andere 228 woningen gaan inspecteren, laten we dit natuurlijk zo snel mogelijk weten.

Wijkcoach Dirk Adema

Bij Elkien werken we met wijkcoaches. Zij zijn nauw betrokken bij een wijk of buurt. In het geval van Noorderhoek is Dirk Adema de wijkcoach. Dirk trekt graag samen met bewoners en vrijwilligers op om de wijk netjes te houden. Want een huis is pas een thuis als ook de omgeving prettig en leefbaar is. Dirk signaleert ook. En als hij zaken ziet die niet door Elkien opgelost kunnen worden, regelt hij dat er actie wordt ondernomen.


Dirk

Dirk is van maandag t/m vrijdag te bereiken via 06 - 51 29 24 81 of e-mail dirk.ademaelkiennl tussen 8.30 en 17.00 uur. Ook is hij vaak aanwezig in de wijk. Spreek hem gerust aan.

Klankbordgroep

Met plezier stellen wij de klankbordgroep uit Noorderhoek voor. Marcella Postema, Rita Wijnja en Riemkje Kloosterman vertegenwoordigen de belangen van de bewoners  in de wijk. Omdat ze horen en zien wat er speelt, zijn zijn een belangrijke gesprekspartner voor Elkien en huurdersplatform Nieuw Elan. De klankbordgroep wordt betrokken bij de plannen en controleert of we de goede dingen doen. Wat kan er beter? Wat leeft er in de wijk en onder de bewoners?


Riemkje, Rita en Marcella

Contact met de klankbordgroep
U kunt telefonisch contact opnemen met de leden van de klankbordgroep.
Marcella 06 - 14 86 06 01
Rita 06 - 53 55 23 68
Riemkje 06 - 57 11 27 50
Of een mail sturen naar: noorderhoeksneek@gmail.com

Wat hebben we al gedaan?

We hebben niet stil gezeten en van alles onderzocht om een goed beeld te krijgen van de status van de woningen.

Keuring door Energiewacht
Energiewacht heeft de opdracht gekregen de technische installaties in alle 338 woningen te keuren. Dit is op ruim 280 adressen gebeurd. Problemen werden daarbij meteen verholpen.

Enquête onder bewoners
Begin dit jaar hebben alle bewoners een enquête ontvangen. Van de 338 bewoners hebben maar liefst 257 gereageerd. Daar zijn we heel blij mee. Een hele mooie score die ons veel informatie heeft opgeleverd. Het geeft ons inzicht in de problemen die worden ervaren. Het vaakst genoemd zijn: gehorigheid, slechte isolatie, tocht, verouderde keuken en schimmelvorming.

Bouwkundige opnames
Elkien heeft Van Wijnen gevraagd te kijken naar het onderhoud van de woningen. We noemen dit bouwkundige opnames. Er zijn opnames gedaan in 50 woningen. Hierbij was extra aandacht voor de zaken die ook in de enquête naar voren kwamen. Alle uitkomsten zijn met Elkien besproken en worden gebruikt voor het totale  onderhoudsplan. Wat pakken we aan en wat niet?

Flora en Fauna onderzoek
Voordat we mogen beginnen met werkzaamheden aan woningen controleren we op 'beestjes'. Dit is zo geregeld in de wet. We noemen dit een Flora & Fauna onderzoek. Met dit onderzoek zijn we al gestart. Waar nodig nemen we maatregelen.

Corona

We kunnen er niet omheen. Vanwege corona passen we onze werkwijze indien nodig aan. De veiligheid van onze bewoners en die van onze medewekers staat daarbij altijd voorp. Tijdens de inspecties dragen we mondkapjes en hanteren we 1,5 meter afstand. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. We rekenen op uw begrip.
 

Deel deze pagina