Planmatig onderhoud

Wat is planmatig onderhoud?
Planmatig onderhoud is periodiek onderhoud aan de woning bedoeld om de kwaliteit van de woning in stand te houden. Dit doet Elkien altijd per complex. Het betreft regulier onderhoud aan binnen- en buitenzijde van de woningen in een cyclus van een aantal kalenderjaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenschilderwerk, het vervangen van kozijnen, keuken-, douche- en toiletonderhoud.

Uw woning wordt regelmatig geïnspecteerd. Het onderhoudsniveau van de woning blijft op deze manier goed inzichtelijk en er kan zonodig snel gereageerd worden als er gebreken worden geconstateerd.