Geen objecten gevonden

Stedenbouwkundig plan Heechterp vastgesteld

Publicatiedatum: 08-11-2022

Hein de Haan (wethouder gemeente Leeuwarden) en directeur-bestuurders Chantal Droste en Peter van de Weg presenteren het plan aan journalisten van de LC en Friesch Dagblad. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Vorige week stelden de Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden het Stedenbouwkundig plan voor Heechterp vast. Daarmee zijn we een stap verder in de omvangrijke wijkvernieuwing. De planning is dat de gemeenteraad eind november een definitief besluit neemt over het Stedenbouwkundig plan.

Parkachtige omgeving
In het stedenbouwkundig plan bepalen we hoe de buitenruimte ingericht wordt en welke woningen er teruggebouwd worden. Met het aanleggen van parkzones en hofjes krijgt de nieuwe wijk veel meer groen en een compleet ander aanzien. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan en autoroutes worden beperkt. Ook de ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en bewegen & spelen ontbreken niet.

Divers woningaanbod
De huidige woonvelden, bouwblokken, zijn vrijwel identiek aan elkaar. In het nieuwe Heechterp komt meer variatie. Per woonveld combineren we verschillende woningtypen. De nieuwe wijk krijgt een mix van betaalbare huur- en koopwoningen. Het grootste gedeelte daarvan is bestemd voor de groeiende groep van 1 en 2 persoons huishoudens. Ook gezinswoningen krijgen een plek. De woningen hebben geen gasaansluiting en worden energiezuinig.

Samen met bewoners
Elkien en de gemeente Leeuwarden hebben eerst een toekomstvisie gemaakt en deze samen met bewoners en huurdersorganisaties uitgewerkt tot een masterplan. Daarna dachten we samen met bewoners na over de inrichting van de wijk voor het stedenbouwkundig plan. Tijdens een informatiemarkt op 9 juli 2022 presenteerden we het stedenbouwkundig plan aan bewoners. In de periode van 14 juli tot en met 24 augustus was er de mogelijkheid officieel te reageren bij de gemeente Leeuwarden.

Volgende stap; het bestemmingsplan
Na de definitieve vaststelling door de Raad, vraagt de gemeente het bestemmingsplan aan. In een bestemmingsplan omschrijft de gemeente waarvoor de grond en gebouwen gebruikt mogen worden. En welke ontwikkelingen er in de toekomst mogelijk zijn.

Meer weten over het stedenbouwkundig plan en/of de wijkvernieuwing? Kijk dan op heechterpvernieuwt.nl.

Zo werken we stap voor stap, samen met bewoners, aan Heechterp Vernieuwt!

 

 

Deel deze pagina