Governance Code

Met governance bedoelen we het gedrag van ons bestuur. En de manier waarop we toezicht bieden op ons doen en laten en onze financiën. 

Wij gaan voor een correcte governance. Daarom houden we ons aan de Governance Code Woningcorporaties en de AedesCode. Hierin staan kwaliteitseisen, waarden, normen en regels waar we ons aan verplichten. En waar anderen ons op mogen aanspreken.

Hoe gaan we precies om met de Governance code en AedesCode? Dit hebben we beschreven in de volgende documenten:

 • Bestuursreglement Elkien
 • Governancecode woningcorporaties 
 • Integriteitsbeleid en meldregeling integriteit
 • Profielschets voor de Raad van Commissarissen
 • Reglement Auditcommissie
 • Reglement Remuneratiecommissie
 • Reglement RvC
 • Reglement Stakeholderscommissie
 • Samenstelling Raad van Commissarissen
 • Statuten
 • Toezichtsvisie Raad van Commissarissen
 • Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
 • Anbi