Geen objecten gevonden

Missie en visie

Dit is Elkien

In Friesland verhuren wij circa 20.000 goed onderhouden sociale woningen. Voor onze huurders zetten wij altijd een stap extra. We willen ons ontwikkelen naar de thuiscorporatie. Dit betekent dat we huurders niet alleen een goede, passende woning bieden maar ook samen zorgen voor een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. Daarin zijn huurders verantwoordelijk voor hun eigen geluk. En voor het organiseren van hun thuis. Maar wij bieden ze daarvoor de mogelijkheden.

Missie

Woningcorporatie Elkien is en blijft de realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân.

Visie

Thuis bij Elkien
Iedereen verdient een thuis en wij zetten ons in om dat mogelijk te maken. Wij willen een woningcorporatie zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. En beter nog: waar u zich thuis voelt. Dit geldt voor onze huurders, maar ook voor onze medewerkers en partners.

We bieden betaalbare, duurzame en passende woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Daarnaast werken we aan een goed woon- en leefklimaat. Dit doen we in een groot deel van Fryslân. Samen bedenken we oplossingen waar huurders echt wat aan hebben. Oplossingen voor een fijne en veilige woonomgeving waarin u zich thuisvoelt.

We hebben hart voor mensen. Onze klanten merken dat hun belang ons belang is. We geven vertrouwen.

Kernwaarden

Samen
We werken samen en kijken verder dan ons eigen belang. We maken in- en extern de verbinding door aandachtig te luisteren en daarna te acteren.

Duidelijk
Onze klanten weten wat wij wel, maar ook wat we niet doen en waarom. We maken heldere afspraken, doen wat we zeggen en laten zien wat we doen. Afspraak is afspraak.

Doen
We handelen doortastend, pro-actief en resultaatgericht. We nemen verantwoordelijkheid en zetten kansen om in concrete ideeën en voeren die uit.

Deel deze pagina