Samen thuis geven

Samen thuis geven

We zetten de bewoners van nu en de toekomst centraal en gaan voor maximale bewoners- tevredenheid. Dát is voor ons ‘samen thuis geven’.

We geloven in wederzijdse verantwoordelijkheid en staan midden in de samenleving. Samen met bewoners, ketenpartners en andere betrokkenen werken we aan een goed woon- en leefklimaat. We weten dat mensen, buurten en wijken verschillen en onze aanpak is daarom altijd lokaal en gebiedsgericht.

Een thuis is meer dan een huis

Voor Elkien is een thuis meer dan vier muren en een dak. Want de plek waar je huis staat – in een veilige, prettige leefomgeving – en de staat van je woning hebben invloed op je leven. Daarom zorgen we voor betaalbare woningen van goede kwaliteit in buurten en wijken waar het plezierig wonen is. Wijken en buurten waar mensen mee willen doen en waar mensen ook mee kunnen doen. Hoe oud je ook bent en waar je ook vandaan komt.

Bouwen aan een betere wereld

Elkien kijkt niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. We willen bouwen aan een betere wereld. Voor ons en voor de generaties die na ons komen. Dit doen we op allerlei manieren. We investeren continu in woningverbetering en onderhoud om ervoor te zorgen dat onze woningen niet alleen comfortabel, maar ook duurzaam zijn. Daarbij letten we ook goed op de behoefte van (toekomstige) bewoners en dat het huis goed is voor het milieu.

Onze kernwaarden

Samen

Ons huis is een thuis voor de mensen die er wonen. Daarnaast geven we 'samen' vorm door niet vóór maar met onze bewoners en de buurt samen te werken. We maken verbinding door goed te luisteren en handelen hiernaar. We zorgen ervoor dat we op het juiste moment met de juiste persoon aan tafel zitten.

Duidelijk

'Thuis geven' betekent: verwachtingen waarmaken. Dat vraagt van ons dat we duidelijk zijn. Onze bewoners, medewerkers en (keten)partners weten wat wij wel, maar ook wat wij niet doen en waarom. We maken heldere afspraken, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Afspraak is afspraak.

Doen

Samen thuis geven is ook: er zijn voor de ander. We nemen initiatief en zijn resultaatgericht. We zetten onze woorden om in daden. Als een van de grootste corporaties in Friesland nemen we het voortouw op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.