Prestatieafspraken

Bij Elkien zetten we de bewoners van nu en de toekomst centraal en gaan we voor maximale bewonerstevredenheid. Dat is voor ons de essentie van ‘samen thuis geven’. Het is iets waar we elke dag aan werken. Samen zorgen we voor betaalbare woningen van goede kwaliteit in buurten en wijken waar het plezierig wonen is.

Hierin spelen niet alleen onze huurders een belangrijke rol. Maar ook gemeenten. Bijvoorbeeld als het gaat om voorzieningen en sociale zorgnetwerken. Daarom maken we samen met gemeenten afspraken over onze plannen. We noemen dit prestatieafspraken.

 

 

Bouw, zorg en meer

In de prestatieafspraken schrijven we wat we het komende jaar in elke gemeente willen doen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing. Maar ook aan maatregelen die zorgen dat het plezierig wonen is in de buurt. En aan zorg voor ouderen en mensen met psychische problemen.

We beschrijven ook hoe we gaan samenwerken met de gemeente. En hoe we rekening houden met hun bouwvisie en -plannen. En hoe dit alles past bij onze eigen visie op klantvriendelijkheid en de ontwikkeling van ons woningaanbod.

Vier gemeenten

Prestatieafspraken maken we elk jaar met de vier grootste gemeenten in ons gebied:

• Gemeente Leeuwarden

• Gemeente Súdwest-Fryslân

• Gemeente Opsterland

• Gemeente Heerenveen