Geen objecten gevonden

Sociaal Pakket sloop

Wij zijn ons ervan bewust dat het traject van sloop/nieuwbouw een ingrijpende gebeurtenis is voor bewoners. Wij streven ernaar om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. In het Sociaal Pakket hebben wij afspraken hierover vastgelegd.

Hieronder vindt u het Sociaal Pakket voor sloop, het Protocol herstructurering en wijkvernieuwing en het Bewonersdocument bij sloop. Het Sociaal Pakket sloop heeft betrekking op wijkvernieuwing:

Folder Sociaal Pakket bij sloop

Sociaal Pakket bij sloop

Protocol herstructurering en wijkvernieuwing

Deel deze pagina