Geen objecten gevonden

De afspraken

Zowel Elkien als de huurdersorganisaties zijn zich bewust van het feit dat woningverbetering en sloop, en alle daaruit voortkomende zaken, voor de betreffende bewoner(s) een ingrijpende gebeurtenis is. Wij streven ernaar om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. In het Sociaal Pakket hebben wij afspraken hierover vastgelegd.

Hieronder vindt u de Sociale Pakketten voor woningverbetering en voor Sloop, het sociaal pakket Sloop heeft betrekking op wijkvernieuwing:
Sociaal pakket Woningverbetering - Nieuw Elan

Sociaal pakket Woningverbetering - Bewonersraad

Sociaal pakket Sloop - Nieuw Elan

Sociaal pakket Sloop - Bewonersraad

Deel deze pagina